CẤP GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Email:
  • Hỗ trợ chung ;
    Hỗ trợ nộp phí ; Email:phongtaichinhketoan@vfa.gov.vn; Hỗ trợ thanh toán keypay:0466728822; Email:info@keypay.gov.vn
    Góp ý