CẤP GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Yahoo: |
 • Email:
 • Hỗ trợ chung: ;
  Hỗ trợ nộp phí ; Email:phongtaichinhketoan@vfa.gov.vn;
  Hỗ trợ thanh toán keypay:Mr. Lê Đức Anh: 01685555168;

  Mr: Nguyễn An Son:01658688333/0466728822; Email:info@keypay.gov.vn
  Góp ý